05_banner.jpg

Kerkgeschiedenis

De kerk van Hegelsom in de steigers, foto uit "Mooi Limburg" van 1 april 1933.

1932 Het bouwen van de kerk
1933 Eerste steenlegging van de kerk
Aanstelling Rector en eerste H. Mis
Offici√ęle oprichting van het rectoraat
Kerkbestuur wordt ook schoolbestuur
Oprichting H. Familie

1934 Eerste processie
Inzegening kerkhof
Begin van de beschildering van het interieur van de kerk
Oprichting St. Radboudcomité
1937 Kerk-consecratie
Installatie van de eerste pastoor
1940 Begin van de oorlog
1942 Orgelwijding
Klokkenroof
1945 Pastoor L. Debije benoemd tot pastoor-deken te Horst
Installatie van Pastoor L. van Gassel
1947 Oprichting Katholiek Thuisfront
Processie naar Tienray
1948 Inzegening van de nieuwe klokken
Eerste plechtige H.Mis van de eerste priester van Hegelsom
1951 Inzegening nieuwe vaandel van de K.A.B.
Vertrek van Pastoor L. van Gassel
1952 Installatie nieuwe pastoor H. Geusgens
Eerste H. Mis Pater P. Hesen
Beeltenis O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand
1953 Eerste H. Mis van Harrie Buijssen, pater Leopold
1954 Sterre der Zee
1955 Vertrek pastoor H. Geusgens
Installatie pastoor J. Cramers 
1963 Eerste H.Mis van Antoon van Rens
1965 Eervol ontslag van pastoor J. Cramers
Benoeming pastoor H. Jacobs
1966 Benoeming Pater A. de Boer als assistent
1970 Benoeming pastoor Chr. Bruijnen
1987 Pater Ger Hofmans
2000 De parochie wordt opgenomen in de cluster Horst
2008 Plechtige Hoogmis ter herdenking van de eerste steenlegging
Inzegening herstelde dorpspleintje "Sint Hubertusplein"

Ontsteken verlichting uurwerk van de kerktoren